Margajansen Aromatherapie
Image default
Zorg

Outplacement

De toekomst van ondernemingen en organisaties blijkt steeds minder ‘planbaar’ te zijn en het doortrekken van lijnen uit het verleden steeds minder zinvol. Nieuwe, elkaar steeds sneller opvolgende ontwikkelingen verstoren het beeld waarvan we allang dachten dat het blijvend was, steeds verder. De arbeidsmarkt als eeuwig stromende rivier met daarin begrippen als mobiliteit, flexibiliteit en brede inzetbaarheid. De medewerkers vormen samen en ieder voor zich een wezenlijk belangrijk deel van de echte meerwaarde van de organisatie. Het besef groeit dat er zorgvuldig met deze menselijke bronnen moet worden omgesprongen. Ook als er spanningen zijn. Zorg voor de medewerkers, in het kader van personeelsbeleid of begeleiding bij ontslag, is één van de taken van de organisatie en het management in het bijzonder. In een aantal gevallen ontbreekt daarvoor de deskundigheid in de organisatie. Een outplacementbureau kan u deze deskundigheid bieden op het terrein van supervisie, loopbaanadvies en training.

IMDIVIDUEEL OUTPLACEMENT BIJ ONTSLAG

Individueel outplacement is voor medewerkers voor wie intern geen mogelijkheden meer voorhanden zijn. Outplacement is de zorgvuldige professionele begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe functie, waarbij de aanpak grote persoonlijke aandacht combineert met een doelgerichte marktbewerking. Het outplacementtraject is veelal een vervolg op een loopbaanreflectietraject. Het voordeel daarvan is dat de betrokken cliënt en ook de organisatie bewust en gemotiveerd kiezen voor outplacement als de volgende stap in de loopbaan van de cliënt.

HET OUTPLACEMENTPROGRAMMA

Een outplacementtraject bestaat vaak uit de volgende fases of modules:

Verwerken van de ‘gedwongen’ functieverandering en bezinning op de ontstane situatie. Bespreken van dilemma’s, zelfbeeld, motivatie en verdere ontwikkeling.

Via een systematische aanpak wordt een sterkte-zwakte analyse gemaakt van kennis vaardigheden en persoonlijke kwaliteit o.a. inhoudende:

–      inhoudelijke en persoonlijke (gedrags)begrenzingen

–      persoonlijke succesfactoren

–      groeikansen en knelpunten

–      profiel van de ideale functie

Het onderzoeken van de persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

–      hoe zit de markt in elkaar?

–      waar vind ik een optimale arbeidssatisfactie?

–      hoe moet de functie er taakinhoudelijk uitzien?

–      welke bedrijfscultuur past het beste?

Aan de hand hiervan wordt het persoonlijk marketingplan opgesteld.

–      training in mondelinge en schriftelijke presentatie

–      opstellen en schrijven van een curriculum vitae (CV) en verschillende soorten sollicitatiebrieven

–      oefening en training in sollicitatiegesprekken

–      wat is beïnvloedbaar en hoe?

–      waarom scoor ik wel/niet?

–      omgaan met lastige vragen

–      voeren van salarisonderhandelingen

Het gericht benaderen van de arbeidsmarkt via advertenties, werving en selectiebureaus, vacaturebanken, open sollicitaties en netwerken. Intensieve begeleiding bij het verwerven van een nieuwe werkkring.

Het toetsen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (rechten en plichten) op voor werknemer minder gunstige condities.

Doorlichting arbeidscontract op de financiële consequenties zowel op korte als op lange termijn, omvattend een kosten/opbrengstcalculatie op het gebied van pensioenbreuk, hypotheek, nieuw salaris etc. en het treffen van de juiste maatregelen.

Gedurende de proeftijd bij de nieuwe organisatie vinden evaluatiegesprekken plaats. Deze zijn gericht op een zorgvuldige inbedding in de nieuwe situatie.

Outplacement betekent bij de opdrachtverlening dat de medewerker zich verzekerd weet van begeleiding en ondersteunende diensten zonder beperkingen in intensiteit en tijd, zolang hij die nodig heeft; tot en met de proeftijd in de nieuwe werkkring. Pas dan wordt de opdracht als afgerond beschouwd.

https://www.outplacementverzekering.nl