Margajansen Aromatherapie
Image default
Internet marketing

Hoe werkt het Golden Circle model?

Wie heeft het Golden Circle model ontworpen?

Het Golden Circle model is bedacht en ontworpen door de in Engeland geboren Simon Sinek. Hij is een motivational speaker die tevens een aantal boeken heeft geschreven. In zijn zoektocht naar inspirerend leiderschap kwam hij tot de conclusie dat vele succesvolle bedrijven op een bepaalde manier communiceren. Dit heeft hij in een model gegoten: het Golden Circle model. Als je bewust kijkt naar hoe je communiceert met je ontvanger kun je er voor zorgen dat mensen sneller voor je kiezen. Zo maakt het Golden Circle model jou succesvoller. Dit kan zowel in je business zijn als op een ander gebied van leiderschap zoals politiek of persoonlijk.

Hoe werkt het model?

Het model bestaat uit drie lagen die alle drie een aparte fase van de communicatie naar de klant symboliseren. Sinek kwam erachter dat bedrijven die succesvol zijn voornamelijk communiceren van binnenuit. Daarmee focussen ze op de reden dat hun ‘volgers’ kiezen voor een aankoop of een samenwerking. Bedrijven die minder succesvol communiceren lijken vooral vanaf de andere kant te werken. Zij beginnen met vertellen wat ze doen en hoe ze dat doen, waarbij ze soms de waarom vergeten.

Why

Dit is de binnenste cirkel van de drie. Hier draait het allemaal in het model: de waarom. Hier legt de communicerende partij de aandacht op de reden waarvoor voor een bepaald(e) product, standpunt of beslissing is gekozen. Simon Sinek beweert dat de meeste mensen die een beslissing maken dat doen op basis van deze waarom.

How

Deze cirkel is de middelste cirkel waarin de communicerende partij beschrijft op welke manier zij hun bepaalde doelstellingen of missie willen behalen. Doen zij dat bijvoorbeeld door een extra service te bieden? Hier kan een bedrijf prima haar Unique Selling Points naar voren brengen. Een politicus kan hier bijvoorbeeld beschrijven op welke manier hij of zij de beoogde veranderingen in de huidige maatschappij wil veranderen. En op persoonlijk gebied kun je deze fase gebruiken om een plan te maken waarop je je doelen (de why) wil bereiken.

What

De buitenste cirkel is de fase van de wat. Hierin beschrijft de partij die communiceert wat er voor nodig is om te bereiken wat bereikt wil worden. Bijvoorbeeld het produceren van bepaalde producten. Hier wordt beschreven wat een partij te bieden heeft. Bij bedrijven die volgens Simon Sinek niet succesvol communiceren begint de reden waarom iemand actie moet ondernemen bij deze laag. Zij focussen eerst op de wat, en vervolgens op de hoe. Het kan zijn dat zij hierbij zelfs de waarom vergeten.

Hoe het Golden Circle model jou succesvoller maakt

Volgens de auteur van het model biedt het een houvast om je manier van denken succesvoller te maken. Door te beginnen bij de waarom grijp je de aandacht van mensen sneller en kun je ze sneller overtuigen. Het Golden Circle model is daarbij op vele vlakken te gebruiken en daarom zeer populair.

https://www.omcbase.nl/golden-circle-model/