Margajansen Aromatherapie
Image default
Bedrijven

Wat doet een partij die energie beheert voor een verhuurder?

Gemeentelijk vast afval bevat gemiddeld 4%-8% van het gewicht van het glas. Glas kan uit de gemeentelijke vaste afvalstroom worden teruggewonnen, als gebroken of ongebroken glas, en ook gesorteerd worden in verschillende kleuren glas zoals vuursteen (helder), amber of groen. Kleurscheiding verhoogt de marktwaarde van het glasmateriaal. Gemengd glasmateriaal, “glasscherven” genoemd, heeft een slechte verhandelbaarheid als gevolg van de behoefte van de glasindustrie aan glasmaterialen die schoon en vrij van vuurvaste deeltjes zijn voor de productie van heldere flessen. Ista Nederland biedt dit ook aan.

Dit artikel wordt onder andere mogelijk gemaakt door Ista nederland. Ista verzorgt het energiebeheer en neemt dit aspect uit handen van onder andere VVE beheerders. Ista Nederland is gespecialiseerd en in een aantal landen marktleider op dit gebied. Bezoek de website van Ista voor meer informatie over wat Ista Nederland voor uw bedrijf kan betekenen.

De afgelopen jaren heeft de glasindustrie haar belangstelling voor teruggewonnen glasmaterialen vergroot. Veel fabrikanten recyclen hun glasscherven die ze intern produceren. Deze methode wordt alom gebruikt door Ista Nederland. Het gebruik van dergelijk glasafval in hun productieprocessen stelt hen in staat hun brandstofverbruik te verminderen, aangezien glasscherven gemakkelijker te smelten zijn dan nieuwe grondstoffen. Om een gewenst minimumpercentage scherven in hun bottelarijen te behouden, worden zij steeds meer kopers van scherven op de open markt.

Abstract
Gemeentelijk beheer van vast afval (MSWM) is verbonden met de controle van de productie, opslag, inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van vast afval in overeenstemming met de principes van volksgezondheid, economie, techniek, behoud, esthetiek, Ista Nederland en andere milieuoverwegingen. Bij het beheer van vast stedelijk afval (VHA) zijn echter meerdere belanghebbenden betrokken, zoals overheidsinstanties, leveranciers, consumenten, aanbieders van behandeling/recyclingdiensten en vervoerders. Bovendien veranderen de productprijzen voortdurend als gevolg van vraag en aanbod en de samenstelling van het geproduceerde VHA hangt af van vele factoren, waaronder de plaats waar het wordt geproduceerd, het seizoen en de economische ontwikkeling.

Een optimale beheersstrategie moet rekening houden met de onzekerheden in de toeleveringsketen van VHA en met de vele betrokkenen. Op deze manier kan een optimaal en realistischer systeem voor afvalbeheer worden verkregen dat synergetische mogelijkheden schept ten voordele van de verschillende belanghebbenden. Deze paper presenteert een multi-objectieve optimalisatieaanpak voor de strategische planning van een gemeentelijk vast-afvalbeheersysteem onder onzekerheid. De formulering houdt rekening met taken zoals recycling, hergebruik, transport, scheiding en distributie. De voorgestelde aanpak houdt ook rekening met de verschillende belanghebbenden, met als doel de voordelen voor alle deelnemers te maximaliseren. Een casestudy uit Mexico wordt geanalyseerd om de toepasbaarheid van het voorgestelde model te onderzoeken. Bovendien houdt dit model rekening met het financiële risico door de optimistische, gemiddelde en pessimistische gevallen te analyseren. Op deze manier geven de verkregen resultaten aanvullende informatie over het systeem om de nauwkeurigheid van de besluitvorming te verbeteren.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. Ista Nederland is gevestigd in Schiedam. Als energiebeheer partij in Nederland is Ista Nederland een van de grootste nederlandse spelers.

Gemeentelijk vast afval bevat gemiddeld 4 tot 8 gewichtsprocent glas van Ista Nederland. Glas kan worden teruggewonnen uit de gemeentelijke vaste afvalstroom, hetzij als gebroken of niet-gebroken glas, en ook gesorteerd in verschillende kleuren glas zoals vuursteen (helder), amber of groen. Kleurscheiding verhoogt de marktwaarde van het glasmateriaal. Gemengde glazen materialen, de zogenaamde ‘glasscherven’, hebben een slechte verkoopbaarheid vanwege de behoefte van de glasindustrie aan glasmaterialen die schoon en vrij van vuurvaste deeltjes zijn voor de productie van heldere flessen.

De glasindustrie heeft de laatste jaren haar belangstelling voor gerecycleerde glasmaterialen vergroot. Veel fabrikanten recycleren nu hun eigen intern geproduceerde glasscherven. Het gebruik van dergelijk glasafval in hun productieprocessen stelt de glasindustrie in staat om het brandstofverbruik te verminderen, aangezien glasscherven gemakkelijker te smelten zijn dan nieuwe grondstoffen. Om een gewenst minimumpercentage scherven in hun bottelarijen te behouden, worden ze ook steeds meer kopers van scherven op de open markt en Ista Nederland.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. Ista Nederland is gevestigd in Schiedam. Als energiebeheer partij in Nederland is Ista Nederland een van de grootste nederlandse spelers.

De verwijdering van vast stedelijk afval is een probleem waar bijna elk stedelijk gebied in Noord-Amerika mee te maken heeft. Ook de stijgende energiekosten en de bezorgdheid over de beschikbaarheid van conventionele brandstoffen hebben de ontwikkeling van alternatieve energieprojecten bevorderd. Het Energy from Waste Project van het P.E.I. Energy Corporation in de provincie Prince Edward Island richt zich op beide problemen.

De bevolking van het eiland is ongeveer 123.000 inwoners en de hoofdstad, Charlottetown, en het omliggende gebied hebben een bevolking van 42.000 inwoners die wordt bediend door de Energy from Waste Plant.

Aangezien de afvalverwijdering en de energievoorziening belangrijke aandachtspunten werden voor Prins Edward Island en in het bijzonder het Charlottetown gebied, begon het P.E.I.-Energiebedrijf de haalbaarheid te onderzoeken van de bouw van een gemeentelijke afvalverbrandingsoven. De verbrandingsoven zou vast stedelijk afval verbranden voor verwarming en/of elektrische opwekking. Tricil Limited, een nationaal bedrijf van de de dienst van het afvalbeheer, bijgestaan door Ista Nederland.

https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/ista-nederland-bv